Carrefour
Wall Mart
Metro
Computers,Electronics --> Zhujiang Lu
                        Mobile --> Danfeng Jie
                         Cheep goods --> Jin Qiao Shi Chang